Isnin, 7 September 2009

Antara Kedangkalan dan Deskriptif Karya

oleh Jamudin Idris
Antologi Menimba Laut karya Nassury Ibrahim ternyata belum ketemu kedalaman lautan yang dicarinya. Kerana puisi yang termuat dalam kumpulan itu masih berada di tingkat permukaan dan belum sepenuhnya masuk ke kedalaman itu sendiri.

Hampir sebahagian besar puisi Nassury menampilkan puisi penceritaan atau pengalaman lahiriah, tidak menuntut banyak perenungan untuk mencungkil makna yang bertautan dengan rasa dan karsa (dalaman dari rasa).

Drs Mohamad Daud Mohamad dari Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) berkata, puisi 'Seberang Takir Kampung Nelayan' dan 'Di Luar Kota A Farmosa' tidak ada sesuatu yang menuntut untuk mengolah daya berfikir, kerana pembaca dapat membayangkan makna tersurat.

Meskipun demikian, bukan bererti puisi yang ditampilkan Nassury adalah puisi mentah tetapi belum sepenuhnya matang.

Ketika membicarakan antologi (kumpulan – P) itu dalam Seminar Karya Generasi Baru di Sudut Penulis, Sabtu lalu, Mohamad Daud berkata, Nassury secara sedar atau tidak sedar memasuki dunia dadaisme yang dianuti penyair Sutardji Calzoum dan A Ghafar Ibrahim .

Puisi 'Dalam Aku,' 'Tidak Ada,' dan 'Menghadapi Gunung Masalah' adalah klon bentuk dan gaya dadaisme. Sebagai contoh puisi 'Dalam Aku.'

dalam jaya ada usaha
dalam usaha ada suara
dalam suara ada rasa
dalam rasa ada kata

Kata rasa / makna / gerak menandakan riak rasa dan karya yang memberangsangkan penyair memasuki kedalaman lautan pada dirinya sendiri. Dari kedalaman lautan itulah suara hatinya bergema menggerakkan rasa.

Daripada rasa yang merangsang saraf kreatifnya untuk meluahkan ke dalam bentuk kata-kata yang terpilih dan dipilihnya. Pilihan kata-kata yang tepat itulah memberi pelbagai penafsiran makna selapis atau berlapis-lapis.

Sementara itu, Mohamad Shaidan yang membicarakan Debu di Kaca karya Zahari Hasib berkata, puisi Zahari lebih deskriptif kerana mendeskriptifkan peristiwa yang dialami dan yang dilihat serta membawa kesan fikiran, perasaan dan kesedaran daripada peristiwa yang dialami dan dilihat.

Kesan peribadi Zahari terhadap sesuatu peristiwa yang dihayati terserlah dalam bentuk sindiran yang kebanyakan sindirannya adalah sinisme dan kadangkala ironis dan sarkasme.

Zahari akan tgerus memerhatikan kehidupan manusia kecil dalam kehidupan seharian dan mengolah kehidupan manusia kecil ini di dalam batinnya lalu menuangkan ke dalam puisi melalui bahasa yang mudah, bersekali dengan kesan peribadinya.

Mohamad Shaidan berkata, umumnya puisi Zahari bukannya sulit untuk difahami. Penulis kelahiran Perak ini “tidak memberatkan kata-kata” dan kata-kata yang dipilih dalam membentuk sesebuah puisi adalah kata-kata biasa.

Kata-kata biasa itu tidak pula memiliki kemungkinan makna yang lain daripada makna tersurat. Kata yang tersurat di dalam puisi itulah makna yang hendak disampaikan Zahari.

Zahari tidak mahu meletih dan memenatkan minda pembaca dengan makna kias dan makna lambang dan kerana itu kita tidak mungkin menafsir makna yang lain daripada makna yang tersurat.

Zahari mempunyai sikap dan pendiriannya terhadap puisi. Puisi menurut Zahari harus “Mengutamakan persembahan mesej lebih daripada nilai kepuitisannya sendiri. Puisi yang terlalu sarat dengan ungkapan dan permainan kata-kata sahaja tanpa penekanan mesej yang jelas tidak berupaya menelus masuk ke hati nurani pembaca.”

Sebagai penyair, Zahari berpuisi dengan gaya deskriptif dengan melahirkan puisi impresionistik. Gaya perpuisian inilah yang menjadi identiti puisi Zahari.

Siaran: Berita Harian, 22 Julai 1998.

Tiada ulasan: