Ahad, 28 Jun 2009

Laporan Kaji Selidik Penggunaan Bahasa Malaysia di IPT

Maklumat berikut ialah laporan Kaji Selidik Penggunaan Bahasa Malaysia di Institusi Pengajian Tinggi (KSPBMIPT) oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada tahun 1989 (13.12.1989). Laporan KSPBMIPT ini berdasarkan pendapat 2320 daripada 2990 orang respoden. Mereka terdiri daripada pelajar seramai 1185 daripada 1700 orang, tenaga pengajar (630 / 710), pentadbir (190 / 250) dan siswazah (323 / 330). IPT terlibat ialah UM, UKM, UPM, USM, UTM, UUM, dan ITM (kini UiTM). Cuplikan aspek dan hasil kajian itu sebagaimana di bawah.

(A) MATLAMAT / TUMPUAN KAJIAN

 • Untuk mengenal pasti kejayaan penggunaan bahasa Malaysia di IPT
 • Untuk menilai mutu penggunaan bahasa Malaysia di kalangan pensyarah, pelajar & pentadbir di IPT
 • Untuk menilai pencapaian penggunaan bahasa Malaysia dalam hubungannya dengan kerjaya siswazah yang lahir hasil daripada pendidikan bahasa Malaysia.
 • Untuk mengenal pasti masalah-masalah penggunaan bahasa Malaysia, di kalangan pelajar, tenaga pengajar dan pentadbir di IPT.

(B) CIRI-CIRI BAHASA MALAYSIA LISAN YANG BAIK

 • Sebutan yang betul
 • Tidak menggunakan bahasa pasar / loghat daerah
 • Tidak bercampur dengan bahasa asing
 • Bahasa indah yang sedap didengar

(C) CIRI-CIRI BAHASA MALAYSIA TULISAN YANG BAIK

 • Ejaan yang betul
 • Nahu yang betul
 • Tidak bercampur dengan istilah asing yang masih belum diterima umum.

(D) SYOR MEMBAIKI TAHAP PENGGUNAAN BAHASA MALAYSIA

 • Pengiatkan usaha-usaha DBP dalam kerja-kerja terjemahan, penggubalan istilah, penerbitan buku, risalah, daftar sebutan dan ejaan
 • Memantapkan pelaksanaan bahasa dengan menggunakan sepenuhnya dalam semua urusan rasmi di IPT. Kesalahan-kesalahan bahasa hendaklah dikesan dan tindakan tegas hendaklah diambil.
 • Tanamkan semangat penggunaan bahasa Malaysia melalui pendidikan di Media massa, taklimat, seminar dan kursus.
 • Pertingkatkan penguasaan bahasa Malaysia di kalangan tenaga pengajar dengan mengadakan kursus-kursus bahasa Malaysia dan seumpamanya,
 • Pengambilan dan kenaikan pangkat pekerja di IPT didasarkan pada kemampuan berbahasa Malaysia.
 • Penghayatan penggunaan bahasa Malaysia di kalangan ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin negara dan pegawai-pegawai atasan.


1 ulasan:

Syaidul Azam Bin Kamarudin berkata...

Assalamualaikum.

Tuan pensyarah, Terima kasih atas pandangan di blog. Jika ada pertanyaan akan saya berhubung lagi. Salam hormat.