Isnin, 15 Jun 2009

Sokong KPLI 18 Bulan

Langkah Kementerian Pelajaran Malaysia mahu memanjangkan tempoh pengajian Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) adalah dialu-alukan. Usaha ini sepatutnya telah lama dilaksanakan bagi meningkatkan kemahiran guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P & P) mereka.

Memang telah dikenal-pasti bahawa kelemahan guru melaksanakan P & P datang daripada kalangan guru lepasan KPLI. Hal ini terjadi disebabkan beberapa faktor.

Antaranya, pertama, opsyen yang ditawarkan di IPGM tidak sama dengan major / minor malahan kertas yang diambil semasa di universiti. Tinjauan terhadap 20 orang guru pelatih (GP) opsyen Pengajian Cina di IPGM-KTB pada tahun 2007 mendapati major dan minor mereka semasa di universiti ialah dalam bidang akaun, ekonomi, kejuruteraan, perniagaan dan komunikasi. Kali terakhir mereka belajar bahasa Cina semasa di tingkatan lima. Tinjuan terhadap 26 orang GP KPLI (Pemulihan Matematik / Bahasa Melayu) di IPGM-KKB pada tahun 2009 pula mendapati hanya seorang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Linguistik. Yang lain berkelulusan komunikasi, bio-teknologi, perniagaan, sumber manusia, penyiaran dan kejuruteraan. Adalah mustahil guru pelatih (GP) dapat menimba ilmu dalam bidang bahasa Cina, pemulihan Matematik dan pemulihan bahasa Melayu dalam masa singkat, sedangkan mereka akan mengajar subjek berkenaan.

Kedua, masalah cuti. Dalam masa setahun berkursus, GP akan menjalani praktikum dalam semester kedua pengajian, sekitar tiga bulan. Proses P & P berlaku dalam semester pertama pengajian, bermula pertengahan Januari – Mei atau Julai – Oktober, iaitu sekitar empat bulan. Sepanjang semester berkenaan terdapat pelbagai jenis cuti umum dan cuti rasmi IPGM. Jumlah cuti sekitar sebulan. Ini telah memendekkan masa pelaksanaan P & P.

Ketiga, kesibukan pensyarah. Ramai pensyarah IPGM yang menjadi kakitangan tidak rasmi bagi BPG, Kurikulum, Pen dan segala unit / bahagian yang ada di kemnterian. Mereka dipanggil bagi menyelesaikan kerja-kerja atau mesyuarat di pelbagai unit / bahagian, di samping menjalani pelbagai jenis kursus anjuran BPG / KPM dan IPGM sendiri. Ada pensyarah berstatus ‘tough N go’ kerana melaksanakan urusan BIG, ICT, KAP, KIA 2M, projek Rintis, Projek Pensiangan Salinatan, temu duga dan sebagainya. Ada sesetengahnya hanya berada di IPGM selama sehari atau dua hari dalam sebulan.

Keempat, aktiviti rasmi IPGM, BPG dan KPM. Aktiviti-aktiviti rasmi yang bersifat kolektif perlu dihadiri oleh GP dan pensyarah. Ada kalanya aktiviti itu memakan masa sampai seminggu. Misalnya, aktiviti BIG, ISO, mesyuarat, sambutan perayaan / perhimpunan, projek luar, aktiviti Gerko, seminar, sukan dan sebagainya yang menyebabkan kelas terpaksa ditunda.
Berdasarkan empat faktor kekangan di atas, maka saya bersetuju tempoh kursus KPLI selama 18 bulan. Tempoh ini perlu juga diperluaskan ke peringkat universiti, khususnya bagi graduan yang mengikuti kursus Diploma Perguruan.

Tiada ulasan: