Selasa, 15 Disember 2009

Sedikit Pandangan Tentang MS ISO, BPG

Pada 9-10 Disember 2009, Bahagian Pendidikan Guru yang menggerakkan IPG mengadakan mesyuarat mengkaji semula pengurusan kualiti MS ISO 9001:2008. Kali pertama BPG terlibat dengan ISO sekitar tahun 2003, jadi pemegang sijil MS ISO 9001: 2000 dan tamat pada 15 Julai 2007.
Teruja dengan kejayaan pertama, pengiktirafan ISO terus diburu oleh BPG, dan kini berusaha pula menjana MS ISO 9001: 2008.
Sebagai orang yang terlibat secara langsung, saya mempunyai pandangan tersendiri. Mungkin pandangan ini bersifat skeptik. Ia merupakan pandangan dan pandangan itu dirumus berdasarkan pandangan hasil temu bual dengan individu lain yang turut terlibat menjana MS ISO. Saya harap pihak berkenaan dengan MS ISO dapat berlapang dada menerima kritikan dan berusaha menilainya. Jika betul, elok diperbaiki, dan jika tidak, dilupakan saja.
Pertama, BPG agak gelojoh untuk mendapatkan sanjungan melalui MS ISO. Pandangan ini berdasarkan semua komponen digazetkan untuk penilaian MS ISO: Bermula daripada pengambilan pelajar hingga pelajar itu bergraduan; dan daripada staf sokongan hingga pengarah. Terangkum dalamnya, antaranya, pengurusan fail, proses pengajaran-pembelajaran, gerko, asrama, kursus staf dan pelajar, BIG, mesyuarat, akademik seperti sukatan, rancangan tahunan / semester, rancangan mingguan, praktikum, kerja kursus, dan sebagainyaq. Setiap komponen itu mempunyai pecahan pula.
Pada pandangan saya, MS ISO patut bermula dengan sistem fail kerana sistem fail inilah yang banyak memberi masalah dalam ISO. Apabila komponen ini berjaya, barulah diperluaskan ke komponen lain. Pada pandangan saya, sehingga kini, sistem fail di sesetengah IPG belum mantap.
Kedua, pihak pengurusan MS ISO BPG tidak bertanggungjawab dan amanah terhadap tugas yang diberikan. Banyak elemen-elemen dalam MS ISO yang dikritik, dibincangkan untuk penambahbaikan tidak dikemaskinikan menyebabkan kesilapannya berulang dalam siri-siri berikutnya. Akibatnya, MS ISO telah membebankan pensyarah kerana melakukan kesilapan berulang.
Ketiga, berkait-rapat dengan yang kedua, pernah CD MS ISO yang dihantar ke IPG, setelah beberapa hari, CD itu ditarik balik. Sedangkan, sebahagian dokumen telah diperbanyak menyebabkan berlaku pembaziran kertas, tenaga, masa, mod dan dakwat.
Keempat, disebabkan kesuntukan masa, ramai pensyarah yang menyiapkan dokumen dan fail MS ISO pada saat-saat akhir. Sering kali juga pihak auditor sengaja mencari dan memperbesarkan kesilapan. Hal ini menyebabkan berlaku penyembunyian fakta sebenar bagi menggelakkan IPG mendapat CAR atau NCR.
Kelima, sebagaimana dinyatakan dalam alasan ketiga, berlaku banyak penggunaan, pembaziran kertas dan dakwat. Pembaziran itu berlaku kerana terdapat dokumen berulang diminta dalam LAM-PT berlainan, dan penarikan CD siri kerana tidak lengkap pengemaskinian.
Keenam, sering juga terjadi, orang yang sama diaudit berulang-kali. Sedangkan, terdapat sebilangan pensyarah tidak pernah diaudit langsung. Hal ini disebabkan auditor merupakan rakan karip, atau pensyarah dipanggil bertugas di luar (disengajakan).
Oleh sebab alasan-alasan di atas, saya amat berharap agar pihak BPG (penjana MS ISO) tidak membebankan pensyarah, dan IPG tidak menjadi pusat penipuan dan pembaziran.
Itu pandangan saya, mungkin anda mempunyai pandangan lain.

Tiada ulasan: