Rabu, 27 Februari 2013

Pengalaman Kreatif Peta Perjalanan

Pengalaman  kreatif

1.
Peta Perjalanan (judul asalnya Sejak Kau Hadir ) merupakan  sebuah manuskrip puisi berunsur Islam dan pernah memenangi Hadiah Galakan, Anugerah Sastera (Puisi) Daruliman 3 (ASDI 3)  tahun 1995, anjuran Persatuan Sasterawan Terengganu (Pelita). Pertandingan  terbuka kepada seluruh warga nusantara yang menggunakan Bahasa Melayu. Panel telah menerima sebanyak 67 buah manuskrip puisi karya penyair dari Indonesia, Singapura dan Malaysia. Menurut panel hakim, 

Kumpulan Sejak Kau Hadir membawa tema keislaman yang kental dan padat berhubung dengan soal akidah keislaman, pemikiran dan kehidupan. Kesemuanya diungkap secara terkawal dan menarik.

2.
Saya anggap sajak-sajak dalam kumpulan Peta Perjalanan   ini terdiri daripada sajak-sajak ilmu. Kebanyakan sajak-sajak itu terhasil ketika saya sedang mengikuti kuliah Diploma Falsafah Sains Islam di Institut Pengajian Ilmu-Ilmu Islam (ISISn) pada tahun 1992/1993. Saya banyak terpengaruh dan terpesona dengan ilmu-ilmu yang baharu dipelajari. Saya pada waktu itu  mendalami ilmu-ilmu sains Islam hasil pemikiran Ikwan al-Safa, al-Biruni, Ibn Rusd, al-Ghazali, Seyyed Hossein Nasr, Zainuddin Sadar  dan lain-lain. Saya juga banyak menalaah buku-buku berkenaan pemikiran falsafah sama ada buku dari Malaysia mahupun Indonesia (asli dan terjemahan).  

Saya memanfaatkan ilmu yang diperoleh dengan cara mencatat intipati ilmu itu dan menulisnya dalam bentuk puisi. Prosesnya bermula dengan catatan-catatan ringkas. Dari catatan itu saya olah dan tulis kembali dalam bentuk kreatif. Pada mulanya saya berbuat demikian sebagai satu langkah untuk memudahkan saya memahami dan mengingati ilmu yang baharu dipelajari. Cara itu ternyata berkesan kepada saya. Kaedah ini bersesuaian dengan jiwa saya yang minat  membaca dan menulis sajak. 

Kebetulan pada waktu itu terlintas di hati saya mahu mencari kelainan dalam penghasilan sajak. Saya mendapat idea melakukan kelainan dengan menghasilkan sajak-sajak yang saya anggap mempunyai ilmu akademik. Saya mengistilahkan idea saya itu sebagai sajak-sajak berilmu. Kebetulan kebanyakan sajak yang saya temui terasa penghasilannya bertolak daripada imaginasi dan pengalaman peribadi penulis semata-mata. Amat jarang  sajak yang saya temui ditulis berasaskan kepelbagaian disiplin ilmu.  

Dari niat awal menjadikan sajak sebagai teknik pembelajaran kini telah beralih kepada penghasilan sajak. Saya berusaha mengolah sekreatif mungkin. Hasilnya tercipta sebahagian daripada  sajak-sajak dalam kumpulan Peta Perjalanan ini.   

Dalam kumpulan ini tidak semua sajak-sajaknya berasaskan ilmu yang saya pelajari dalam bilik kuliah berkenaan. Terdapat juga sajak-sajak yang saya tulis kemudian yang berasaskan ilmu dari buku yang saya baca. Terdapat juga sajak-sajak yang berasaskan imaginasi kerana kumpulan Peta Perjalanan turut memuatkan sajak-sajak sebelumnya. 

3.
Sajak pertama, Islam, sangat sederhana mesej dan bentuknya. Saya memberi definisi Islam mengikut kefahaman sendiri. Kita selalu difahamkan bahawa bukti pengislaman seseorang ialah dengan lafaz dua kalimah syahadat. Ia merupakan pengakuan pertama keIslaman orang berkenaan. Malah, ia adalah permulaan semiotika keislaman. Tetapi, adakah dengan pengucapan itu sudah mencukupi dan dapat membuktikan keislamannya?  

Selain perbuatan, Islam juga mementingkan niat. Niat keIslaman seseorang  harus jelas.  Pengislamannya bukan kerana  paksaan atau kerana dijanjikan akan diberi harta atau jawatan. Atau, pengislamannya bukan kerana mahu berkahwin dengan pasangan Islam. Pengislaman mesti atas kerelaan hati dan kesedaran jiwa akan kebesaran Allah. Maka, niat pengislaman itu mesti kerana Allah, bukan kerana dipaksa, harta, jawatan atau manusia dan sebagainya.  

Namun niat tidak menjamin kekekalan keislaman seseorang. Seseorang dianggap beragama Islam apabila  hidup dan matinya dalam Islam.  Kematian yang diingini ialah kematian yang berakhir dengan ucapan kalimah syahadat. Ucapan kalimah syahadat merupakan tanda permulaan dan pengakhiran keIslaman seseorang. Ia harus bermula kerana Allah dan berakhir (matlamat) kerana Allah, sebagaimana isi sajak berkenaan. 

Bermula dengan syahadat
ke Allah niat
berakhir dengan syahadat
ke Allah matlamat 

Di manakah ilmunya? Bagi saya keilmuan sajak ini kerana kebenaran isinya yang boleh dibuktikan. Bukti keislaman seseorang kerana pengucapan syahadatnya. Bukti ketaatan kepada Islam pula ialah apabila pengkahirannya juga dalam lingkungan syahadat. Demikian juga dengan sajak Cinta Allah yang menggambarkan ‘isi’ keIslaman seseorang sebagaimana disarankan oleh Islam. 

Sajak ‘Nombor, Di Sekolah Syahadah 1, Alam Semesta’ berasaskan kepada pemikiran Ikhwan al-Safa, sebagaimana terdapat dalam buku Seyyed Hossein Nasr berjudul ‘Pengantar Kosmologi Islam’. Sajak ‘Nombor’ misalnya, sangat jelas membawa pemikiran Ikhwan al-Safa. Isinya turut diperbincangkan dalam kuliah oleh para pensyarah.  

Ikhwan al-Safa menggunakan nombor untuk mengenali Pencipta dan kebesaran-Nya. Ini adalah sesuatu yang asing kepada saya. Saya hanya mengetahui nama Pythagoras dalam ilmu matematik tanpa mengetahui peranan  Ikhwan al-Safa.  

Dalam sajak ‘Nombor’ itu saya menggabungkan pendapat Ikhwan al-Safa dengan pendapat Pythagoras. Saya mencatatkan, 

Dia warga Pythagoras
di negeri matematik
tiba-tiba menjadi
kunci kuasa
Ikhwan al-Safa 

Dengan ‘kunci kuasa’ itulah Ikhwan al-Safa mentafsir kebesaran Allah di sebalik alam tabii sebagaimana termuat dalam buku mereka berjudul ‘Rasa’il’. 

Sajak ‘Di Sekolah Syahadah 2’ boleh dikatakan pragmen yang terdapat dalam buku ‘Manusia dan Islam Jilid 1’ oleh sekumpulan penulis diketuai Dr. Haron Din. Saya mengambil intipati perbincangan yang berkaitan ‘ujian’ (halaman 24) sebagai alat menguatkan kefahaman Tauhid saya.  

Panel penulis menyatakan bahawa tanpa ujian maka hidup kita adalah sama. Tidak ada erti perbezaan warna antara hitam dengan putih, atau seorang manusia dengan manusia yang lain. Dengan ujian kita dapat memahami rahsia sesuatu atau fenomena. Misalnya, dengan ujian kita dapat memahami rahsia perbezaan warna, garisan, putaran alam, manusia, haiwan dan sebagainya. 

Kenyataan panel penulis itu termuat dalam rangkap pertama. Pada rangkap kedua saya mentafsir dan mengembangkan kenyataan mereka. Dan, kesimpulannya saya jadikan isi sajak pada rangkap ketiga.  

Di sekolah syahadah aku berdiri
pasak iman oleh ujian
pasak Islam oleh pemahaman

Sajak ‘Kimia’ menggabungkan pemikiran al-Ghazali dan al-Razi dengan pemikiran Jabir (Arab) dan Tois (China). Kimia yang dicari oleh al-Ghazali dan al-Razi berbeza dengan Kimia yang dicari oleh Jabir dan Tois. Al-Ghazali dan al-Razi mencari kimia untuk kebahagiaan jiwa manusia. Ini berbeza dengan kimia yang dicari oleh Jabir dan Tois yang berusaha dengan pelbagai eksperimen untuk menukarkan pelamban kepada emas. Ibn Rusd menganggap kimia sebagai ilmu yang disalahgunakan oleh manusia hingga membawa kebinasaan. 

Buku ‘Filsafah Islam’ karangan Dr. Oemar Amin Hoesin   membicarakan pendapat al-Ghazali tentang falsafah. Pengarang memetik pendapat Fuad yang menganggap al-Ghazali sebagai ‘pembunuh’ para failosof Islam. Pendapat ini berasaskan pemikiran al-Ghazali   dalam bukunya ‘Tahafut al Falasifah’. Kesan daripada buku itu melahirkan pelbagai kencaman kepada ahli falsafah dan sekali gus telah memberi saham kepada kemerosotan  pemikiran ilmu di kalangan umat Islam. Melalui sajak Imam Al-Ghazali, Saya bertanyakan: Adakah al-Ghazali anti falsafah atau orang yang membahas ‘Tahafut al-Falasifah’ yang tidak memahami pemikiran al-Ghazali? 

Atau, gelap hati kami ini

kerana kekenyangan memakan
bangkai tahafut al falasifahmu
hidangan terhormat
si rabun ilmu? 

Sajak ‘Etika Di Makmal Minda Saintis Islam’ bertolak daripada pendapat dan pemikiran Zanuddin Sadar dalam bukunya ‘Hujah Islam’ terjemahan Abdul Latiff Samian, juga pensyarah saya ketika itu. Saya merumuskan isi buku yang panjang itu. Ia menggambarkan dan membandingkan minda saintis Islam dengan minda saintis barat. Saintis Islam bertolak daripada konsep matlamat tidak menghalalkan cara. Saintis barat pula  bertolak daripada konsep matlamat menghalalkan cara. Wujud  perbezaan konsep kerana berlainan nilai budaya dan pegangan agama, sebagaimana terlihat dalam petikan sajak di bawah. 

Antara matlamat
diri dan sejagat
kami memilih
sejagat
sebab ia
adalah nilai
yang tak
terjangkau
hasrat

Demikian sekilas bicara tentang proses kelahiran sebahagian sajak-sajak yang termuat dalam kumpulan Peta Perjalanan. Tidak mungkin untuk saya membicarakan kesemuanya sebagaimana tidak semua sajak-sajak dalam kumpulan ini berasaskan sesuatu buku yang dibaca. Sajak, Di Celah-Celah Mazhab, umpamanya,  terilham daripada sketsa lukisan mata dalam majalah Tempo. Oleh sebab pada masa itu saya sedang bergelut dengan kuliah falsafah yang membicarakan perihal kemunculan pelbagai mazhab pemikir dalam Islam, maka sketsa lukisan mata itu cepat meresap ke dalam jiwa saya. Saya merasakan sketsa mata itu adalah saya sendiri yang cuba memahami mazhab yang manakah lebih benar di kalangan pelbagai mazhab itu. 

4.
Sehingga kini saya masih berpegang kepada dua konsep kreatif yang saya jelaskan di atas, iaitu mencari kelainan dan menghasilkan sajak-sajak berilmu. Hal ini bukan bererti saya menolak penghasilan sajak imaginasi. Malah sehingga kini pun saya masih menghasilkan sajak yang mengaitkan realiti dengan imaginasi. Selamat membaca dan terpulanglah kepada anda menilaikannya.

Tiada ulasan: