Selasa, 14 Jun 2011

20 Renungan Karya

Merenung kembali perjalanan diri selamat 29 tahun dalam dunia kreatif, aku menggarisi 20 kesimpulan yang seharusnya ada dalam karya mahupun diri pengarang.

 1. Berkarya kerana Allah demi mensejahterakan makhluk-Nya dan mengesakan-Nya;
 2. Menghasilkan karya yang dapat membijaksanakan pembaca dan menolong pembaca menghayati atau mendekati kehidupan dengan lebih mendalam;
 3. Karya yang memancarkan rasa hati murni pengarang, norma dan nilai bangsa yang dapat dikongsi;
 4. Karya yang dapat memberi kesan spiritual dan membangunkan modal insan masyarakat;
 5. Karya yang dapat membentuk kefahaman jelas pembaca terhadap isu diperkatakan;
 6. Karya yang dapat memperluaskan persepsi baru masyarakat. Persepsi baru itu sama ada dari yang sedia ada mahupun membuat penerokaan;
 7. Nilai yang diperjuangkan dalam karya dapat membina peradaban manusia mikro mahupun makro, glokal mahupun global;
 8. Wawasan dalam karya menjadi panduan masyarakat membina hala tuju hidup mereka;
 9. Karya dapat menampilkan semangat zaman / mewakili sesuatu zaman;
 10. Dalam karya itu jelas falsafah hidup pengarang / identiti kepengarangannya;
 11. Karya itu dapat memperluaskan sempadan penggunaan bahasa dan ‘idola’ khalayak;
 12. Penggunaan bahasa yang murni dan harmonis, dan terasa keasliannya;
 13. Terdapat pelbagai gaya bahasa dan menarik dalam karya;
 14. Terdapatnya perkataan atau kalimat baru dan segar dan diterima oleh masyarakat;
 15. Karya yang memperlihatkan satu gaya baharu;
 16. Karya mempunyai stail penulisan tersendiri sebagai identiti pengarang;
 17. Karya yang memperlihatkan satu bentuk tersendiri, diyakini, dikembangkan sehingga menjadi ikutan masyarakat;
 18. Sumbangan pengarang dan karya dapat mengembangkan sastera dan membina modal insan masyarakat;
 19. Karya yang dapat mempengaruhi penulis lain dan generasi; dan
 20. Selain berkarya, pengarang harus turut sama terlibat membangun masyarakat, menjayakan organisasi, memberi sumbangan di luar bidang, mencetuskan idea dan sebagainya.

Tiada ulasan: