Jumaat, 28 Januari 2011

Krisis Keyakinan Terhadap Kemampuan Bahasa Sendiri

Dokumen PA yang dicatatkan dalam bahasa Melayu
Dokumen perakuan dari Malaysian Qualitifications Agency (MQA) sebagai tanda perakuan Akreditasi terhadap kursus yang dijalankan di IPG. 

Dokumen ini merupakan petanda bahasa MQA mengiktiraf kursus yang ditawarkan di 27 IPG di seluruh negara. Kursus bermula sejak tahun 2006 (secara berkembar) dan mulai 2007 dilaksanakan secara solo.

Satu dokumen dikeluarkan dalam bahasa Melayu, sebagaimana di sebelah.

Dan, satu lagi dalam bahasa Inggeris sebagaimana di bawah.


Dokumen PA yang dicatatkan dalam bahasa Inggeris
Walaupun dua dokumen, namun maklumatnya adalah perkara yang sama dengan nombor siri juga sama.

Sukar difahami akan sebab dokumen sama dikeluarkan dalam dua bahasa dan berlainan helaian. Barangkali MQA tidak yakin terhadap kemampuan bahasa Melayu. 

Hal ini boleh 'dibijaksanakan' dengan cara mengeluarkan satu dokumen Perakuan Akreditasi (PA) dalam dwibahasa dan pada helaian sama.

Tiada ulasan: