Selasa, 24 September 2013

Bas Berhenti-Henti


Pada tahun 1990-an, terdapat satu iklan tentang keselamatan di jalan raya yang disiarkan di televisyen Malaysia. Iklan itu berbunyi, “Berhati-berhati di jalan raya.” Moral iklan ini adalah sangat baik. Penganjur menyarankan agar pengguna berhati-hati ketika memandu. Namun begitu, iklan yang sangat bervisi ini mendapat kecaman hebat daripada masyarakat, khususnya ahli bahasa. Mengapa? Sebab penggunaan bahasanya sangat memalukan.

Dalam bidang morfologi terdapat satu aspek yang dinamakan kata ganda. Yang dikatakan kata ganda ialah satu proses pengulangan kata dasar. Dalam iklan di atas, kata dasar yang diulangkan ialah ‘hati.’

Maksud ‘hati’ merujuk kepada seketul daging dalam tubuh manusia. Istilah ‘hati’ dalam Islam dikenali sebagai ‘qalbu.’ Hati menjadi pusat moraliti manusia. Kalau hati rosak maka rosaklah seluruh jentera tubuh manusia itu.

Kata ‘hati’ berada dalam golongan kata nama. Apabila kata ‘hati’ digandakan membentuk kata terbitan, ‘hati-hati.’ Perkataan baharu ini berubah status, dari kata nama kepada kata kerja.  

Dalam ilmu bentuk kata, kata ganda mempunyai tiga jenis, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa, dan kata ganda berentak. Dikatakan kata ganda penuh kerana seluruh kata dasar digandakan. Dikatakan kata ganda separa kerana sebahagian daripada kata dasar telah digandakan. Manakala, dikatakan kata ganda berentak kerana kata dasar kedua yang digandakan itu mengikut rentak bunyi tertentu. Tentunya ada kaitan dengan estetika.

Berbalik kepada iklan, kata yang digandakan ialah ‘hati’ menjadikannya ‘hati-hati.’ Kata ‘hati-hati’ menerima imbuhan awalan beR-. Formulanya;

beR-  +  kata dasar  = kata terbitan
(ber- + hati-hati = berhati-hati)

 Oleh sebab dalam iklan itu diucapkan ‘berhati-berhati,’ maka kata ganda tersebut adalah salah. Tidak ada kata ganda ‘berhati-berhati’ dalam bahasa Melayu. Yang ada ialah ‘berhati-hati.’ Kata ini tergolong dalam bentuk kata kerja.

Jika anda melawat Bandar Tawau, anda akan bertemu dengan bas yang dijenamakan sebagai ‘Bas Berhenti-Henti.’ Proses pembentukan kata ‘berhenti-henti’ adalah sama dengan kata ‘berhati-hati.’

‘Berhenti-henti’ merupakan kata kerja. Kata ‘henti’ juga merupakan kata kerja. Apabila kata ‘henti’ digandakan, maka terbentuk kata ‘henti-henti.’ Kata itu boleh menjadi kata kerja dan boleh menjadi kata nama. Ia bergantung pada mesej dalam ayat.

Frasa ‘Bas Berhenti-Henti’ di Bandar Tawau adalah merujuk kepada fungsi (a) perbuatan bas, dan (b) jenama bas. Dikatakan (a) kerana bas itu selalu berhenti sebelum sampai ke destinasi terakhir. Namun, oleh sebab frasa itu dicatat pada badan bas, maka fungsi utama frasa itu adalah merujuk jenama bas. Apabila merujuk kepada jenama, sama ada nama manusia, haiwan, benda, mahupun organisasi, bentuk kata yang sesuai digunakan ialah kata nama. Maka jenama bas itu sepatutnya, ‘Bas Henti-Henti.’

Demikian sedikit catatan berkenaan bentuk kata ganda dan cara menggunakannya dengan betul. Semoga catatan ini memberi manfaat terhadap perlakuan berbahasa kita. Kita sebenarnya sering disesati kebiasaan berbahasa lisan yang kita warisi

Tiada ulasan: