Isnin, 16 Januari 2017

Kata Penghantar Antologi Dermaga HayatTAUTAN KREATIF JIWA BUDI EMPAT PENYAIR MUDA TERENGGANU
Oleh Nassury Ibrahim

Betapa ramai, manusia mempunyai satu jiwa yang sama, iaitu ingin sejahtera dan maju. Termasuk dalam sejahtera ialah rasa damai, bahagia, dan kasih-sayang. Manakala maju ialah mencapai kejayaan setinggi dan sehebat mungkin. Kejayaan dalam kalangan masyarakat, kejayaan dalam lapangan kerjaya, dan kejayaan setelah beralih ke dunia yang lain. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan, manusia sentiasa merefleksi diri dan kehidupan di sekitarnya. Mereka akan menemui pelbagai fenomena yang memeritkan. Daripada fenomena itu timbul keinginan membaiki pemasalahan, sama ada pemasalahan peribadi mahupun pemasalahan dari sekitar dirinya. Maka timbul pula keinginan mencipta, baik dalam aspek material mahupun nonmaterial. Semuanya untuk mengembalikan struktur budaya dan masyarakat yang telah rosak.

Sifat mencipta ini dipanggil kreativiti. Nilai kreativiti terbit daripada akal yang sihat dan kaya maklumat. Manusia selalu mencipta (dan membaharui ciptaan) kerana tidak mahu kehancuran. Kemajuan pada zaman Yunani dianggap lapuk pada zaman renaisans. Kemajuan pada zaman renaisans dianggap ketinggalan pada zaman sains, dan seterusnya pada zaman Teknologi maklumat dan komunikasi kini yang boleh dianggap zaman kesatuan bangsa dan negara. Bagi mengelak kelapukan nikmat hidup (kehancuran), manusia terus mencipta dan memperbaharui struktur-struktur kebudayaan material dan nonmaterial. Mencipta yang baharu atau membaiki yang rosak.


Berlakunya evolusi untuk memperoleh tingkat kesejahteraan dan kemajuan tertinggi ini digerakkan oleh budi yang bermastautin dalam jiwa manusia. Semua manusia mempunyai jiwa budi walaupun pada tahap minima. Manusia yang hidup di bawah pengaruh jiwa haiwan sekalipun tetap mempunyai jiwa budi (walau secebis) yang luhur. Hal ini dapat difahami daripada cerita pelacur yang memberi minuman kepada anjing. Ada dua jenis jiwa budi manusia, iaitu budi fikir dan budi rasa. Kedua-duanya saling lengkap-melengkapi. Memenuhi tuntutan dua jenis budi itu, manusia mencipta dan mencipta pembaharuan demi kelestarian hidup. Manusia mengubah struktur-struktur budaya yang lapuk dan rosak, atau struktur-struktur budaya yang tergelincir daripada normal. Hanya manusia, kerana kaya kreativiti dan budi, sanggup membetulkan dan mengubah alam. Perbuatan demi untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan kemajuan. Inilah yang membezakan manusia dengan haiwan dan malaikat. Haiwan hanya mempunyai budi rasa, manakala malaikat hanya mempunyai budi fikir. Sebaliknya, manusia mempunyai kedua-dua jenis budi. Manusia boleh merasa dan manusia juga boleh berfikir.

Dua jenis budi ini bertapak kejap dalam diri Lara MN, Kamaruzaman Ismail, Mahanie Sulong, dan Hilmi Rindu yang menggubah Dermaga Hayat untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan. Mereka mempunyai budi rasa yang kuat dan tajam. Kelakuan dan perbuatan masyarakat telah menggugat kesejahteraan dan kemajuan hidup, telah ditautkan secara kreatif ke dalam sajak. Daripada budi rasa itu mereka berusaha membentuk budi fikir. Mereka berusaha melalui lontaran idea dan seruan agar masyarakat bangun membaiki kerosakan dan membasmi devian.

Lara MN melontarkan budi fikir dan budi rasanya melalui sajak-sajak yang sarat dengan persoalan intropeksi diri, kemasyarakatan, alam, cinta dan keagamaan. Sajak-sajak Lara MN mempunyai tautan yang kuat dari segi bahasa, perlakuan masyarakat dan budi penyair. Untuk melihat tiga elemen ini – budi penyair, tautan bahasa dan perlakuan masyarakat – dapat dikesan, antaranya dalam sajak Benih Merdeka.

...
setelah patriotisme dicuci bersih dari akar jiwa
tumbuh hidup menjadi pohon kering untuk dinyala
...
usah kita bermegah retorik dengan pewaris munafik
kerana kita sudah tidak punya tanah dan kebun
untuk menumbuhkan benih merdeka dan rimbun
...
bahawa kita pernah memugar tanah harap di sini
bercucuk tanam menikmati hasil gemilang merdeka
di tanah merdeka bonda yang kini dimiliki mereka
kerana kesilapan kita membaja benih merdeka.

Tautan komunikasinya ditandai dengan leksikal ‘retorik’ dan ‘munafik’. Kedua-dua leksikal itu menjentik budi rasa bahawa telah berlaku kerosakan pada ‘akar jiwa’ (rangkap dua baris lima) merdeka masyarakat yang dilakukan oleh si munafik. Apabila dicatatkan analogi ‘akar’ bererti penyair merujuk pada tunjang atau teras yang ada pada warganegaranya. Frasa ‘akar jiwa’ itu dikatakan datang atau ‘tumbuh hidup menjadi pohon kering’ (rangkap dua baris enam). Apabila dicatatkan ‘tumbuh’ tentu yang dimaksudkan adalah generasi selepas merdeka. Leksikal ‘kering’ dan frasa ‘tidak punya tanah dan kebun’ merujuk kepada nasib pohon (analogi kemerdekaan) yang tidak seperti diharapkan. Maka, wajarlah rasa bimbang Lara MN terhadap daulat kemerdekaan kerana generasi baharunya rosak. Nikmat hasil gemilang merdeka telah tiada. Daripada budi rasa itu timbul budi fikir: ‘usah kita bermegah’ dengan ‘retorik’ kerana retorik itu datang dari ‘pewaris munafik.’ Kata-kata ini adalah seruan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan.

Dari segi tautan bahasanya, dapat kita telusuri frasa  (1) ‘usah kita bermegah’ mempunyai pertalian makna dengan frasa (2) ‘pewaris munafik’ dan frasa (3) ‘tidak punya tanah dan kebun.’ Kenapa ‘tidak punya tanah dan kebun?’ Jawabnya, kerana frasa (4) ‘kerana kesilapan kita membaja benih merdeka.’ Frasa (1) adalah seruan yang membangkitkan pertanyaan. Idealisme frasa (1) ini bertaut dengan frasa (2), (3) dan (4) yang sekali gus berstatus jawapan. Timbulnya budi fikir (1)  kerana penyair berusaha mengangkat kembali martabat kemerdekaan yang telah rosak. Penyair berusaha mengubah struktur budaya masyarakat yang dikuasai pelaku (2). Siapakah pelaku (2) itu? Oleh sebab pelaku (2) berjaya mendeviankan normal masyarakat atau bangsa, maka tentulah pelaku (2) itu mempunyai kuasa besar. Penyair sebagai manusia pemikir berdaulat, maka menjadi tanggungjawabnya membetulkan (dalam kes ini, memperbaharui) ciptaan kemerdekaan oleh pahlawan, agar masyarakat dan tamadunnya tidak hancur.

Kamaruzaman Ismail, seorang penulis muda yang produktif, melontarkan jiwa budi dalam sajaknya melalui tema  alam, kemasyarakatan, retropeksi diri, perjuangan dan cinta. Beliau banyak mendendangkan kesejahteraan. Bahasa sajak-sajak Kamaruzaman Ismail adalah biasa dan tidak banyak bermain dengan kata-kata. Beliau membungkus mesej melalui perlambangan dan analogi. Misalnya, konotasi hujan yang boleh disemantikan sebagai halangan atau penghalang, kesedihan, masalah, di samping denotasi hujan itu sendiri. Semantik ‘hujan’ dalam sajak Hujan 1 adalah berbeza dengan semantik hujan dalam sajak Hujan 2. Hujan 1 membawa citra denotasi, sebaliknya Hujan 2 membawa citra konotasi. Kedatangan hujan dalam sajak Hujan 1 dianggap membawa rahmat, sebaliknya kedatangan hujan dalam sajak Hujan 2 membawa makna kesedihan atau musibah. Budi rasa dalam sajak Hujan 1 terselit pada frasa ‘setelah sekian lama/ menunggu pulang.’ Penyair tidak menggambarkan pemberotak jiwa rasa aku lirik. Yang digambarkan ialah posisi aku lirik yang berada dalam struktur budaya asal, iaitu nilai kesabaran (setelah sekian lama). Saya berpendapat sajak pendek ini dikuasai budi fikir, yang sekali gus menggambarkan aku lirik berada dalam status kemanusiaan pertama, iaitu mencapai kesejahteraan dan kemajuan. Selain dua baris di atas, status kemanusiaan aku lirik tergambar dalam petikan di bawah.

            Rahmat dari Tuhan
segarkan sekalian
hilangkan gersang
kembali kesegaran
...
terima kasih Tuhan
kembalikan hujan

Tautan budi fikirnya berada pada leksikal ‘rahmat,’ ‘Tuhan,’ dan ‘terima kasih.’ Rahmat datang daripada Tuhan. Kedatangan rahmat itu dapat dirasakan oleh sekalian makhluk. Maka sewajarnya makhluk berterima kasih. Malah, ‘rahmat’ itu sendiri bertautan dengan ‘segar,’ ‘hilangkan gersang,’ dan ‘kembali kesegaran.’ Mungkin timbul pertanyaan: Mengapakah penyair memilih frasa ‘terima kasih’ bukannya ‘syukur’ untuk ditautkan dengan ‘rahmat?’ Saya fikir, tindakan penyair adalah tepat. Frasa ‘terima kasih Tuhan’ bertaut dengan ‘kembalikan hujan.’ Jika frasa ‘terima kasih’ ditukarkan kepada frasa ‘syukur ...’ atau seumpamanya, maka frasa ‘kembalikan hujan’ juga perlu ditukarkan. Dari sini terlihat daya kreatif penyair memilih, menyusun dan memandankan tautan bahasa kreatifnya.

Manakala sajak Hujan 2 pula dikuasai budi rasa, yang tergambar pada leksikal ‘membasah,’ ‘luka,’ ‘parah,’ ‘perasaan,’ ‘sengsara,’ ‘menyiksa,’ ‘membunuh,’ ‘berdarah,’ ‘setia,’ ‘utuh,’ ‘mengikat,’ dan ‘perit.’ Semua leksikal itu bertaut dan membangkitkan perasaan sedih. Timbul perasaan sedih kerana ‘hujan’ (semantik ‘halangan/ musibah’) datang dari luar upaya aku lirik. Walaupun penyair memaparkan sebanyak-banyak dan sedalam-dalam budi rasanya, namun budi rasa itu dibungkus dengan cantik dalam budi fikir melalui frasa ‘aku tetap setia pada cinta.’ Penyair berusaha mengubah struktur budaya negatif dalam diri kepada struktur budaya positif. Tentulah usaha ini untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan diri. Perhatikan petikan sajak sebagaimana di bawah.

Tak bisa untuk kutahan hujan ini
biar menyiksa jiwa dan raga
biar membunuh segala rahsia
biar berdarah perasaan semula
kerana aku tetap setia pada cinta.

Mahanie Sulong tidak ketinggalan berusaha membaiki dan mengembalikan struktur budaya dan masyarakat yang telah rosak. Cuma Mahanie Sulong lebih banyak kembali kepada pemasalahan gender. Perihal gender boleh dijadikan tema baharu dalam karya kreatif kesusasteraan. Walaupun persoalan gender dalam kesusasteraan Melayu sudah wujud sebelum merdeka lagi, namun persoalan ini terlepas daripada perhatian pengkritik. Misalnya, Dharmawijaya membariskan enam tema karya kesusasteraan, iaitu tema alam, tema diri (retropeksi diri), kemasyarakatan, cinta, perjuangan, dan keagamaan/ketuhanan sahaja. Sebagaimana Zurinah Hassan atau Khadijah Hashim, Mahanie Sulong juga mempertautkan pemasalahan wanita dan persekitarannya. Permasalahan wanita itu diambil daripada pengalaman peribadi, keluarga dan masyarakat. Dalam sajak Yang Bernama Wanita, Mahanie Sulong membentangkan warisan dunia wanita Melayu: ‘Hari-hari hijaunya Cuma di dapur/ menghidup api, mendebur hati/ memilih antah, mengutip resah.’ Satu gambaran hidup yang dilalui oleh ibunya. Kehidupan ibunya itu (dalam masyarakat tradisional) bertemu (bertaut) dengan kehidupan Mahanie dalam masyarakat moden.  Manakala dalam sajak Yang Tidak Pernah Selesai, Mahanie Sulong menegaskan bahawa wanita menjadi mangsa lelaki: ‘Siapa lagi yang bakal terluka/ bila lelaki sibuk dengan kata-kata/ untuk melaksanakan keputusan/.’ Dan, dalam sajak Ratap Isteri, sekali lagi Mahanie mendedahkan kerosakan struktur budaya dan masyarakat.

Terpaksa kudiamkan perasaan
tika kau sarat dengan cabaran
...
sewaktu luka masih berdara
...
dan kau tak pernah mengerti
amuk tangisku
saat kau marah-marah
...
lalu aku kebinggungan mencari diri
...
bahawa rumah tangga
bukan taman firdausi.


Sebagai wanita beragama Islam, ada tautan warisan jalan mengatasinya, iaitu refleksi diri dan mendekatkan diri dengan ajaran agama. Mahanie bertindak merefleksikan diri (mencari aku) ‘dalam diam-Mu.’ ‘dalam sembunyi-Mu,’ ‘dalam rahsia-Mu,’ ‘dalam jagat-Mu,’ dan ‘dalam wahyu-Mu.’  Dan, melalui sajak Ratap Isteri, Mahanie mengungkapkan;
    
Aku pun menadah tangan
menzikiri ratap berpanjangan
di sela-sela doa bergelimpangan
ingin menekuni rasa cekal
terhadap kisaran ranjau.

Hilmi Rindu hadir dengan sajak-sajak bertemakan keagamaan, di samping retropeksi diri dan kemasyarakatan. Kali ini, aspek keagamaan lebih mendominasi sajak-sajak Hilmi Rindu, dan banyak berbicara tentang kerosakan. Baik kerosakan fizikal mahupun kerosakan jiwa manusia. Memang dunia semakin terbeban dan kaya dengan kerosakan. Kerosakan itu bukan sahaja mengubah struktur bumi, malahan turut mengubah struktur budaya manusia. Hilmi Rindu merakam perubahan struktur budaya dalam masyarakat.

Mengapa sibuk mencari teropong
menilai dosa dan noda
di luar diri
...
mengapa sibuk mencari microphone
membelah udara
mencari ruang sengketa
mengotorkan masa

(sajak Di Luar Diri)

dendam yang bersarang
hasad berterbangan
noda yang menghitam
di taman perlumbaan
(sajak Hati yang Sengsara)

Mengapakah berlaku kerosakan struktur budaya? Hilmi Rindu menyenaraikan bahawa kerosakan struktur budaya  disebabkan oleh hati yang tidak kenal dirinya, hati yang tidak kenal Tuhannya, dan hati yang tidak tahu akan sebab penciptaannya (sajak Hati yang Sejahtera), hati yang bangga dengan kenikmatan yang mencurah-curah sehingga lupa ‘siapa tuannya’ (sajak Setiap Saat Hidup Diuji), nafsu amarah dan nafsu lawwamah (sajak Kiranya Nafsu Dilantik Menjadi Hakim), syaitan (sajak Penebang Pokok), kenyang (sajak Telah Datang Kebaikan daripada Lapar) dan kuasa (sajak Dunia 1). Bagi mengatasinya, Hilmi Rindu menyeru setiap diri agar bermuhasabah dengan menilik wajah sendiri (sajak Di Luar Diri, dan sajak Hati yang Sejahtera), kembali kepada ajaran Tuhan yang sebenar (sajak Hati yang Sengsara), doa (sajak Doa dan Harapan), berpada-pada/ waspada (sajak Telah Datang Kebaikan daripada Lapar), nafsu mutmainnah (sajak Berkata Ulama), dan iman (sajak Dunia 2).

Hilmi Rindu menegaskan bahawa hati (manusia) yang sejahtera itu ialah hati yang kenal penciptanya, sebab penciptaannya, dan tujuan hidup. Hati-hati ini tidak melakukan kerosakan dan tahu menilai kebaikan dan keburukan sesuatu. Dengan adanya hati sejahtera, maka jiwa budi manusia akan dapat menikmati kesejahteraan dan kemajuan yang sebenarnya. Justeru, Hilmi Rindu menyarankan agar manusia kembali kepada ajaran agama.

Demikian, sepintas resepsi saya terhadap sajak-sajak oleh empat orang penyair muda Terengganu dalam Dermaga Hayat ini. Sajak-sajak mereka mempunyai tautan idea dan leksikal bahasa dalam sajak, dan tautan peristiwa dengan pembaca. Kewujudan tautan itu menyempurnakan hasrat jiwa budi penyair. Sesuai dengan pandangan Kassim Ahmad bahawa sajak lahir daripada manusia terpilih dan ditujukan kepada khalayak umum. Tujuannya ialah untuk membaiki kerosakan struktur budaya agar tidak membawa kehancuran. dengan cara itu, jiwa manusia memperoleh sejahtera dan maju. Sekian.

 

Tiada ulasan: