Selasa, 19 Jun 2012

Konsep Ruang dan Waktu dalam Hikayat Malim Deman

DALAM karya lipur lara Melayu, konsep ruang dan waktu begitu ketara sekali. Para penglipur lara mengekploitasi sepenuhnya makhluk dan segala isi alam untuk membentuk konsep ruang dan waktu. Kedua-dua konsep itu ditandai bukan sahaja dengan pengisian manusia, malahan juga ditandai dengan pengisian haiwan dan tumbuh-tumbuhan, makhluk halus dan imaginasi pencerita sendiri yang diambil daripada cerita-cerita sejarah, dongeng atau mitos. Semua cerita yang diserap telah diadun dengan kreatif sehingga ceritanya menjadi menarik dan berkesan, sesuai dengan cerita lipur lara yang bersifat advanture. Kekreatifan penglipur lara menyampaikan cerita juga boleh menjadi tali yang mengikat perhatian khalayak agar menonton persembahan yang kadang-kala berlarutan sampai berhari-hari lamanya.