Khamis, 20 September 2012

Lembaran Mastera

Terima kasih kepada editor Lembaran Mastera yang memilih sajak saya untuk keluaran Lembaran Mastera tahun ini yang disisipkan dalam majalah Dewan Sastera (Malaysia), majalah Bahana (Brunei Darussalam) dan majalah Pusat (Indonesia). Semoga kejayaan menembusi Lembaran Mastera ini terus mendorong kejayaan-kejayaan lain.