Khamis, 24 Januari 2013

Masa Depan Sajak Malaysia

Isu masa depan sajak di Malaysia dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama dari aspek aktivis, dan kedua, dari aspek mutu sajak. Termasuk dalam aspek aktivis ialah penerbit, persatuan, agensi kementerian, kerajaan tempatan dan pihak swasta.

         Dibandingkan dengan dekad 1960-an dan 1970-an, bilangan penulis sajak dekad 2000-an mengalami kemerosotan. Minat masyarakat terhadap sajak dan dunia persajakan menurun. Pandangan ini berasaskan keahlian persatuan penulis dan kesediaan media cetak menyediakan ruangan sastera. Didapati ruangan disediakan semakin terhad. Walaupun penulis sajak tetap lahir dalam dekad 1990-an hingga kini, namun kelahirannya tidak memeriahkan aktiviti pesajakan sebagaimana dekad sebelumnya.

Selasa, 8 Januari 2013

Falsafah Sastera Melayu

Dalam tradisi Barat, falsafah bertujuan menyelesaikan masalah manusia. Dalam tradisi Islam, falsafah bertujuan menemui kewujudan Tuhan. Dalam tradisi Melayu, falsafah bertujuan membentuk seorang orang. Dalam tradisi sastera Melayu, falsafah bertujuan memberi teladan (pengajaran dan peringatan).